ภาษาอังกฤษ

hallmark

N

แปลว่า ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง, เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

ตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง

เพิ่มเติม สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hallmark
  • hallmark

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hallmark"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"