ภาษาอังกฤษ

half note

N

แปลว่า ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • half note

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "half note"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"