ภาษาอังกฤษ

hairstyle

N

แปลว่า ทรงผม

ตัวอย่าง เธอชอบทรงผมแบบญี่ปุ่น

Posted on by Admin

แปลว่า ทรงผม

Posted on by Admin

แปลว่า แบบผม

ตัวอย่าง เธอก็นั่งดูแบบผมในหนังสือไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน

เพิ่มเติม ตัวอย่างทรงผม, รูปแบบของทรงผม

Posted on by Admin

แปลว่า ทรงผม, แบบผม, ทรง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hairstyle
  • hairstyle
  • hairstyle
  • hairstyle

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hairstyle"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"