ภาษาอังกฤษ

hairline

N

แปลว่า ไรผม

Posted on by Admin

แปลว่า เส้นที่ยาวเรียวมาก, เส้นผม, (การพิมพ์) เส้นคม แบบเส้นคม, การเย็บอย่างละเอียด, ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ตีนผม

ตัวอย่าง เขามีผ้าพันแผลปิดด้วยปลาสเตอร์อยู่ที่หน้าผากด้านซ้ายตรงตีนผม

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ที่แตกต่างกันน้อยมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ที่บางเหมือนเส้นผม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hairline
  • hairline
  • hairline
  • hairline
  • hairline

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hairline"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"