ภาษาอังกฤษ

greedy

ADJ

แปลว่า ซึ่งหิวกระหาย, ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว

Posted on by Admin

แปลว่า มักได้

ตัวอย่าง ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา

เพิ่มเติม ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป

Posted on by Admin

แปลว่า โลภโมโทสัน

ตัวอย่าง ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย

Posted on by Admin

แปลว่า มักมาก

ตัวอย่าง คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข

เพิ่มเติม เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก

Posted on by Admin

แปลว่า โลภมาก

ตัวอย่าง สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น

เพิ่มเติม ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ

Posted on by Admin

แปลว่า หน้าเลือด

ตัวอย่าง รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้

เพิ่มเติม นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ละโมบ

ตัวอย่าง เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้

Posted on by Admin

แปลว่า หน้าโลหิต

ตัวอย่าง ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้

เพิ่มเติม นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มักได้ หมายถึง:

 1. ก. เห็นแก่ได้.

พจนานุกรมไทย โลภโมโทสัน หมายถึง:

 1. ก. อยากได้มาก ๆ เช่น อย่างหนึ่งทุจริตคิดร้ายผัว อีกอย่างมัวโลภโมโทสัน. (ขุนช้างขุนแผน).

พจนานุกรมไทย มักมาก หมายถึง:

 1. ก. โลภมาก, ปรารถนามาก (ใช้เฉพาะในทางกามคุณ).

พจนานุกรมไทย หน้าเลือด หมายถึง:

 1. ว. ชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด, หน้าโลหิต ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ละโมบ หมายถึง:

 1. ก. โลภมาก, มักได้.

 ภาพประกอบ

 • greedy
 • greedy
 • greedy
 • greedy
 • greedy
 • greedy
 • greedy
 • greedy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "greedy แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"