ภาษาอังกฤษ

greedy

ADJ

แปลว่า ซึ่งหิวกระหาย, ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว

แปลว่า มักได้

ตัวอย่าง ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา

เพิ่มเติม ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป

แปลว่า โลภโมโทสัน

ตัวอย่าง ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย

แปลว่า มักมาก

ตัวอย่าง คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข

เพิ่มเติม เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก

แปลว่า โลภมาก

ตัวอย่าง สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น

เพิ่มเติม ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ

แปลว่า หน้าเลือด

ตัวอย่าง รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้

เพิ่มเติม นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

แปลว่า ละโมบ

ตัวอย่าง เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้

แปลว่า หน้าโลหิต

ตัวอย่าง ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้

เพิ่มเติม นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

 ภาพประกอบ

  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า ซึ่งหิวกระหาย, ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า มักได้ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา เพิ่มเติม ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า โลภโมโทสัน ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า มักมาก ประเภท ADJ ตัวอย่าง คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข เพิ่มเติม เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า โลภมาก ประเภท ADJ ตัวอย่าง สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น เพิ่มเติม ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า หน้าเลือด ประเภท ADJ ตัวอย่าง รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้ เพิ่มเติม นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า ละโมบ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้ หมวด ADJ
  • greedy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ greedy แปลว่า หน้าโลหิต ประเภท ADJ ตัวอย่าง ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้ เพิ่มเติม นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be greedy gag gapingly glow go around and round goatee gold ornaments government fund grammatical structure grandmother groundless gunwale

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "greedy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"