ภาษาอังกฤษ

graceful

ADJ

แปลว่า กระชดกระช้อย

ตัวอย่าง นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย

Posted on by Admin

แปลว่า งามสง่า

ตัวอย่าง ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย

เพิ่มเติม งามเด่น

Posted on by Admin

แปลว่า นุ่มนวล, นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระชดกระช้อย หมายถึง:

  1. ว. ชดช้อย.

 ภาพประกอบ

  • graceful
  • graceful
  • graceful

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "graceful"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"