EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

glittering

ADJ

แปลว่า แป๋ว

ตัวอย่าง เวลาเห็นลูกแมวถูกทิ้งตาแป๋วๆ ทีไร อดนึกสารไม่ได้ทุกที

เพิ่มเติม ที่เป็นประกาย

แปลว่า แวววาว

ตัวอย่าง ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า

เพิ่มเติม ที่เปล่งแสงเป็นประกาย

แปลว่า วาววับ

ตัวอย่าง เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย

เพิ่มเติม ที่มีประกายแวววาว

แปลว่า วาม

ตัวอย่าง ดวงดาวในยามค่ำคืนเปล่งประกายวามอยู่ไกลแสนไกล

เพิ่มเติม ที่เป็นแสงเรืองๆ

แปลว่า แพรวพราย

ตัวอย่าง พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย

เพิ่มเติม เลื่อม, แวววาว, พรายๆ

แปลว่า อร่าม

ตัวอย่าง ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง

แปลว่า ร่วงรุ้ง

เพิ่มเติม พรายแสง (ใช้แก่เพชร)

แปลว่า น่าประทับใจ, ซึ่งประสบความสำเร็จ

 ภาพประกอบ

  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า แป๋ว ประเภท ADJ ตัวอย่าง เวลาเห็นลูกแมวถูกทิ้งตาแป๋วๆ ทีไร อดนึกสารไม่ได้ทุกที เพิ่มเติม ที่เป็นประกาย หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า แวววาว ประเภท ADJ ตัวอย่าง ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า เพิ่มเติม ที่เปล่งแสงเป็นประกาย หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า วาววับ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย เพิ่มเติม ที่มีประกายแวววาว หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า วาม ประเภท ADJ ตัวอย่าง ดวงดาวในยามค่ำคืนเปล่งประกายวามอยู่ไกลแสนไกล เพิ่มเติม ที่เป็นแสงเรืองๆ หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า แพรวพราย ประเภท ADJ ตัวอย่าง พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย เพิ่มเติม เลื่อม, แวววาว, พรายๆ หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า อร่าม ประเภท ADJ ตัวอย่าง ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า ร่วงรุ้ง ประเภท ADJ เพิ่มเติม พรายแสง (ใช้แก่เพชร) หมวด ADJ
  • glittering แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ glittering แปลว่า น่าประทับใจ, ซึ่งประสบความสำเร็จ ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gag gapingly glow go around and round goatee gold ornaments government fund grammatical structure grandmother groundless gunwale

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "glittering"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"