ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "general affairs"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  general affairs

  แปลว่า งานธุรการ

  ตัวอย่าง งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน

  เพิ่มเติม การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "general affairs"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
clerklyที่เกี่ยวกับงานธุรการ
minutesรายงานการประชุม
the judge advocate general's departmentกรมพระธรรมนูญ