EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

electronic

ADJ

แปลว่า เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

แปลว่า ทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา

 ภาพประกอบ

  • electronic แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ electronic แปลว่า เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • electronic แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ electronic แปลว่า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other electronic mail electronic publishing enemy engross enhance entrails erupt even evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "electronic"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"