ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "didactic"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  didactic

  แปลว่า ซึ่งชอบที่จะสั่งสอนคนอื่นมากกว่าให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ประเภท ADJ

 • 2/3

  didactic

  แปลว่า ซึ่งเกี่ยวกับการสอน (โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม)

  ประเภท ADJ

 • 3/3

  didactic

  แปลว่า สอนใจ

  ตัวอย่าง เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้อ่านทุกท่าน

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "didactic"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
moralเรื่องสอนใจ, คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ
mottoคติพจน์
lessonตัวอย่าง, ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง
instructionการสอน, วิธีสอน
didacticsการสอน, ศาสตร์แห่งการสอน
teachสอน
fableนิทาน, เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน