ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "did"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    did

    แปลว่า กริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ

    ประเภท AUX

    Listen to voicemalefemale