ภาษาอังกฤษ

decigram

CLAS

แปลว่า เดซิกรัม

เพิ่มเติม ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 10 ของกรัม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดซิกรัม หมายถึง:

  1. [-กฺรํา] น. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของกรัม, อักษรย่อว่า ดก. (อ. decigramme).

 ภาพประกอบ

  • decigram

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "decigram"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"