ภาษาอังกฤษ

centigrade

ADJ

แปลว่า หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน, เซนติเกรด

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า เซนติเกรด

ตัวอย่าง อุณหภูมิของน้ำเดือดมีค่า 100 องศาเซนติเกรด

เพิ่มเติม ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณหภูมิ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เซนติเกรด หมายถึง:

  1. [-เกฺรด] น. ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณหภูมิ แบ่งออกเป็น ๑๐๐ องศา เรียกว่า องศาเซนติเกรด, ปัจจุบันใช้ องศาเซลเซียส, อักษรย่อว่า ซ. (อ. centigrade).

 ภาพประกอบ

  • centigrade
  • centigrade

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "centigrade"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"