ภาษาอังกฤษ

capacity

N

แปลว่า สมรรถนะ

ตัวอย่าง ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน

Posted on by Admin

แปลว่า ความจุ

ตัวอย่าง ถังใบนี้มีความจุ 50 แกลลอน

Posted on by Admin

แปลว่า ปริมาตร

ตัวอย่าง ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากมีไขมันมากกว่า

เพิ่มเติม ขนาดของสิ่งใดๆ ที่มีรูปทรง 3 มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต

Posted on by Admin

แปลว่า ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สมรรถนะ หมายถึง:

  1. [สะมัดถะนะ] น. ความสามารถ (ใช้แก่เครื่องยนต์) เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมาะสำหรับเดินทางไกล.

พจนานุกรมไทย ปริมาตร หมายถึง:

  1. [ปะริมาด] น. ขนาดของสิ่งใด ๆ ที่มีรูปทรง ๓ มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต.

 ภาพประกอบ

  • capacity
  • capacity
  • capacity
  • capacity
  • capacity

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "capacity"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"