ภาษาอังกฤษ

calculated

ADJ

แปลว่า ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว, ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • calculated

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "calculated"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"