ภาษาอังกฤษ

both

CONJ

แปลว่า เหมือนๆ กัน, เท่าๆกัน

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ทั้งสอง

Posted on by Admin

DET

แปลว่า ทั้ง

ตัวอย่าง ทั้งนิพนธ์และภรรยามีความสุขในชีวิตสมรสมาก

Posted on by Admin

PRON

แปลว่า ทั้งสอง

ตัวอย่าง คนทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาล

Posted on by Admin

แปลว่า ทั้งคู่

ตัวอย่าง ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่เหมาะสมกันมาก

Posted on by Admin

N

แปลว่า ชไม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทั้ง หมายถึง:

  1. ว. ทั่ว เช่น ทั้งโลก ทั้งห้อง ทั้งตัว, รวมหมด เช่น ปลาทั้งตัว, พร้อมด้วย เช่น ต้มทั้งกระดูก นอนทั้งรองเท้า, ตลอด เช่น ทั้งคืน ทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี, ครบตามที่กําหนด เช่น โกฐทั้ง ๕ ได้แก่ โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง และโกฐจุฬาลัมพา, ชุมเห็ดทั้ง ๕ ได้แก่ ต้น ราก เปลือก ใบ และดอก ของต้นชุมเห็ด; ทั้งที่ เช่น ทําทั้งรู้ ๆ กินทั้งจืด ๆ ล้มทั้งยืน; มิหนําซํ้า เช่น ของนี้คุณภาพตํ่า ทั้งราคาก็แพง ยานี้จะทําให้ท้องผูกทั้งจะทําให้ใจสั่นอีกด้วย.

พจนานุกรมไทย ชไม หมายถึง:

  1. [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้ง ๒. (ข.).

 ภาพประกอบ

  • both
  • both
  • both
  • both
  • both
  • both

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "both"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"