ภาษาไทย

ไมโครกรัม

CLAS

ภาษาอังกฤษ microgram

ตัวอย่าง ตาชั่งนี้ชั่งได้ละเอียดถึงค่าไมโครกรัม

เพิ่มเติม หน่วยวัดน้ำหนัก 1 ไมโครกรัม มีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 ของ 1 กรัม

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ microgram

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไมโครกรัม หมายถึง:

  1. [-โคฺร-] น. หน่วยวัดนํ้าหนัก ๑ ไมโครกรัม มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ของ ๑ กรัม ใช้สัญลักษณ์ µg. (อ. microgramme).

 ภาพประกอบ

  • ไมโครกรัม
  • ไมโครกรัม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไมโครกรัม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"