ภาษาไทย

ใจลอย

V

ภาษาอังกฤษ be absent-minded

ตัวอย่าง บรรดาผู้ที่นั่งฟังเทศน์นั่งพนมมืออยู่อย่างนั้น แต่ใจลอยไปถึงไหนๆ ก็ไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมอะไร

เพิ่มเติม มีความรู้สึกเลื่อยลอยอย่างเผลอตัว

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ absent-minded

ตัวอย่าง เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ abstracted

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ใจลอย หมายถึง:

  1. ว. เผลอสติ, เคลิบเคลิ้ม.

 ภาพประกอบ

  • ใจลอย
  • ใจลอย
  • ใจลอย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ใจลอย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"