ภาษาไทย

โรงฆ่าสัตว์

N

ภาษาอังกฤษ slaughterhouse

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ slaughterhouse

ตัวอย่าง ผู้ร้ายกลับตัวกลับใจเปลี่ยนจากการฆ่าคนมาทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์

เพิ่มเติม โรงฆ่าสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งจำหน่ายเป็นสินค้า

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ abattoir

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โรงฆ่าสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "โรงฆ่าสัตว์ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"