ภาษาไทย

โบสถ์

N

ภาษาอังกฤษ Buddhist temple

ตัวอย่าง พระสงฆ์ทั้งหมดลงโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมสวดพระปาติโมกข์

เพิ่มเติม สถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต, อนุโลมเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นว่า โบสถ์ เช่น โบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ fold

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ church

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ kirk

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ minster

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โบสถ์ หมายถึง:

  1. น. สถานที่สําหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทําสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต, อนุโลมเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นว่า โบสถ์ เช่น โบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์. (มาจากคําว่า อุโบสถ). (ป. อุโปสถ).

 ภาพประกอบ

  • โบสถ์
  • โบสถ์
  • โบสถ์
  • โบสถ์
  • โบสถ์

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "โบสถ์ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"