ภาษาไทย

แสดงชัดเจน, แสดงด้วยภาพ

ADJ

ภาษาอังกฤษ graphic

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แสดงชัดเจน, แสดงด้วยภาพ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แสดงชัดเจน, แสดงด้วยภาพ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"