ภาษาไทย

แพร่ออกไป, กระจาย, ขยายไปอย่างเร็ว

PHRV

ภาษาอังกฤษ burgeon out

 ภาพประกอบ

  • แพร่ออกไป, กระจาย, ขยายไปอย่างเร็ว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แพร่ออกไป, กระจาย, ขยายไปอย่างเร็ว แปลว่า burgeon out ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

bail out be drunk be oily be rich bet blame bulge (out) burgeon dry out out- pull out sound out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แพร่ออกไป, กระจาย, ขยายไปอย่างเร็ว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"