ภาษาไทย

เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา

N

ภาษาอังกฤษ half

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ halftime

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ half time

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
  • เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
  • เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"