ภาษาไทย

เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน

ADV

ภาษาอังกฤษ half-and-half

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"