ภาษาไทย

เก่าแก่, โบราณ

ADJ

ภาษาอังกฤษ hoary

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เก่าแก่, โบราณ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เก่าแก่, โบราณ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"