ภาษาไทย

เกี่ยวกับการสับเสียง

ADJ

ภาษาอังกฤษ metathetical

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ metathetic

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เกี่ยวกับการสับเสียง
  • เกี่ยวกับการสับเสียง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกี่ยวกับการสับเสียง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"