ภาษาไทย

เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด, ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง

ADJ

ภาษาอังกฤษ hammy

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด, ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด, ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"