ภาษาไทย

อารมณ์เสีย, บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี

ADJ

ภาษาอังกฤษ grouty

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อารมณ์เสีย, บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อารมณ์เสีย, บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"