ภาษาไทย

อย่างไกลมาก

IDM

ภาษาอังกฤษ by a mile

 ภาพประกอบ

  • อย่างไกลมาก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อย่างไกลมาก แปลว่า by a mile ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be rich bet by a hair by a whisker geographical mile mile miss (something) by a mile nautical mile run a mile from sea mile square mile

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่างไกลมาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"