ภาษาไทย

อยู่ติดกับ, เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก

PHRV

ภาษาอังกฤษ border on

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อยู่ติดกับ, เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อยู่ติดกับ, เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"