ภาษาไทย

หลานชาย

N

ภาษาอังกฤษ nephew

ตัวอย่าง ชายชรามานอนที่บนเสื่อแล้วให้หลานชายใช้น้ำมันที่ซื้อมาทาตามแขนขา

เพิ่มเติม ลูกชายของลูก, ลูกหลานผู้ชายของญาติพี่น้อง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grandson

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • หลานชาย
  • หลานชาย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "หลานชาย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"