ภาษาไทย

หยาบช้า, ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน

ADJ

ภาษาอังกฤษ gross

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • หยาบช้า, ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "หยาบช้า, ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"