ภาษาไทย

ส่วนแบ่ง

N

ภาษาอังกฤษ cake

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ share

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ส่วนแบ่ง หมายถึง:

  1. น. ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาได้ส่วนแบ่งมรดก ๓ ใน ๑๐ ส่วน.

 ภาพประกอบ

  • ส่วนแบ่ง
  • ส่วนแบ่ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ส่วนแบ่ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"