ภาษาไทย

สลดใจ, เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง

ADJ

ภาษาอังกฤษ grievous

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สลดใจ, เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สลดใจ, เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"