ภาษาไทย

สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด

N

ภาษาอังกฤษ hemophilia

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ haemophilia

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด
  • สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"