ภาษาไทย

ยื่นให้, ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้

VT

ภาษาอังกฤษ hand over

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ยื่นให้, ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ยื่นให้, ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"