ภาษาไทย

มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ, เป็นเมล็ดเล็กๆ

ADJ

ภาษาอังกฤษ granular

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ, เป็นเมล็ดเล็กๆ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ, เป็นเมล็ดเล็กๆ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"