ภาษาไทย

ผู้สูงอายุ

N

ภาษาอังกฤษ elder

ตัวอย่าง ความว้าเหว่ ขาดผู้ดูแลเลี้ยงดู และฐานะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้โรคจิตโรคประสาทของผู้สูงอายุมีมากขึ้น

เพิ่มเติม ผู้ที่มีอายุมาก

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ aged

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้สูงอายุ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้สูงอายุ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"