ภาษาไทย

ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.

ABBR

ภาษาอังกฤษ A.D.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ. ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"