ภาษาไทย

บูดบึ้ง, อารมณ์เสีย

ADJ

ภาษาอังกฤษ grouchy

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • บูดบึ้ง, อารมณ์เสีย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "บูดบึ้ง, อารมณ์เสีย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"