ภาษาไทย

บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)

ADJ

ภาษาอังกฤษ cancellate

 ภาพประกอบ

  • บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก) แปลว่า cancellate ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"