EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ

ADJ

ภาษาอังกฤษ tasteless

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ arid

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ แปลว่า tasteless ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ แปลว่า arid ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"