ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be tasteless"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be tasteless

  แปลว่า จืด

  ตัวอย่าง เบียร์ของอังกฤษจืดจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย

  เพิ่มเติม มีรสไม่เค็มไม่เปรี้ยวเป็นต้น

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "be tasteless"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
tastelessไม่มีรสนิยม, ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ
be insipidจืด
does not look goodดูไม่จืด
flavorlessรสจืด
soupต้มจืด