คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lessen"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  lessen

  แปลว่า จืดจาง

  ตัวอย่าง เมื่อกลับมาพบกันใหม่อีกความรักของผมก็จะจืดจางลง

  ประเภท V

 • 2/6

  lessen

  แปลว่า บรรเทา, แบ่งเบา, คลาย

  ประเภท VT

 • 3/6

  lessen

  แปลว่า ผ่อนปรน

  ตัวอย่าง ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม

  เพิ่มเติม แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง

  ประเภท V

 • 4/6

  lessen

  แปลว่า ริดรอน

  ตัวอย่าง สามีมักริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นภรรยา ไม่ให้มีอำนาจในครอบครัว

  เพิ่มเติม ตัดทอนออกไป

  ประเภท V

 • 5/6

  lessen

  แปลว่า ลดลง, ลด, ต่ำลง, น้อยลง

  ประเภท VI

 • 6/6

  lessen

  แปลว่า เบาบาง

  ตัวอย่าง เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น

  ประเภท V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lessen"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
lesseningการผ่อนปรน
rigidเข้มงวด, ไม่ผ่อนปรน
temporarily permitted areaจุดผ่อนปรน
inflexibleซึ่งไม่ยืดหยุ่น, ซึ่งไม่ผ่อนปรน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน