ภาษาไทย

นามบัตร

N

ภาษาอังกฤษ name card

ตัวอย่าง คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ

เพิ่มเติม แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ calling card

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นามบัตร หมายถึง:

  1. [นามบัด] น. แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ที่ทํางานไว้เพื่อแนะนําตัวเป็นต้น.

 ภาพประกอบ

  • นามบัตร
  • นามบัตร

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "นามบัตร"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"