ภาษาไทย

ที่ไม่มีขน, ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น

ADJ

ภาษาอังกฤษ hairless

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ไม่มีขน, ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่ไม่มีขน, ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"