ภาษาไทย

ที่ไม่ต้องการเปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ), ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลบางอย่าง

ADJ

ภาษาอังกฤษ cagey

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ไม่ต้องการเปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ), ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลบางอย่าง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่ไม่ต้องการเปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ), ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลบางอย่าง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"