ภาษาไทย

ที่แก้ไขไม่ได้

ADJ

ภาษาอังกฤษ irreparable

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่แก้ไขไม่ได้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่แก้ไขไม่ได้ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"