ภาษาไทย

ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว

ADJ

ภาษาอังกฤษ caretaker

 ภาพประกอบ

  • ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว แปลว่า caretaker ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

caretaker caretaker government category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"