ภาษาไทย

ที่ห่วงใยผู้อื่น

ADJ

ภาษาอังกฤษ caring

 ภาพประกอบ

  • ที่ห่วงใยผู้อื่น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ห่วงใยผู้อื่น แปลว่า caring ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be beyond caring be past caring category change to chase chemical chemicals close column competitor crate go past caring

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่ห่วงใยผู้อื่น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"